MEET THE LOCALS

Click on the photos to read their stories.

City Of La Porte Texas | 604 W Fairmont Pkwy, La Porte, TX 77571 USA | 281-470-5017 | hefnerj@laportetx.gov